Lepiej się poznaj

Program dedykowany jest osobom poszukującym pracy lub planującym jej zmianę. Podczas indywidualnych konsultacji z ekspertem People, przy wykorzystaniu elementów modelu Extended DiSC®, lepiej poznasz swoje naturalne predyspozycje i talenty oraz dowiesz się jak najlepiej wykorzystać je w budowaniu kariery.

Regulamin programu doradczego „Lepiej się poznaj”

1. Organizatorem programu doradczego „Lepiej się poznaj” jest agencja doradztwa personalnego People Sp. z o.o.,

2. Do programu zgłaszać się mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające minimum 2 lata doświadczenia zawodowego,

3. Do programu można aplikować w okresie od 11.07.2019 do 8.09.2019 r.

a) klikając przycisk „Aplikuj do programu” znajdujący się na stronie www.people.com.pl, kierujący do formularza aplikacyjnego: https://people.traffit.com/public/form/a/4009

b) Aplikując na wybrane projekty rekrutacyjne oznaczone hasłem „lepiej się poznaj”

4. Organizator zakwalifikuje do programu wybrane osoby na podstawie analizy CV oraz oceny treści uzasadnienia znajdującego się w formularzu aplikacyjnym.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do włączenia do programu kandydatów z wybranych projektów rekrutacyjnych realizowanych przez Organizatora w trakcie trwania programu.

6. Osoby zakwalifikowane do programu:

a) otrzymają do wypełnienia kwestionariusz oparty na Analizie Indywidualnej Extended DISC ® pozwalający poznać i lepiej zrozumieć naturalne predyspozycje i talenty,

b) odbędą konsultację z ekspertem People, podczas której otrzymają raport z badania oraz rekomendacje dotyczące rynku pracy oraz budowania własnej kariery.

7. Kandydaci zakwalifikowani do programu zostaną poinformowani drogą mailową, najpóźniej 2 tygodnie od dnia wysłania aplikacji.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uchylenia w/w kryteriów.

Pytania dotyczące programu: kontakt@people.com.pl

Aplikuj do programu